Prezeráte si archívnu verziu internetovej stránky obce Sebedražie.
Údaje od 1.12.2017 sú na tejto stránke neaktuálne a slúžia len pre archívne účely.
Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

 Verejné prerokovanie územného plánu 
Ing. Peter Juríček, starosta obce | 11. november 2017
Verejné prerokovanie územného plánu
Obec Sebedražie, oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania „Zmien a doplnkov č. 2, Územného plánu obce Sebedražie“. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.
Oznámenie
Zmeny a doplnky
Mapa
Smerná časť
Záväzná časť


 Festival dychoviek a Babka vo fazuli 
Mária Boboková | 29. jún 2017
Festival dychových hudieb a Sebedražská Babka vo fazuli
Začiatkom júna, 10.6.2017, sa v športovom areáli uskutočnil VII. ročník Festivalu dychových hudieb a prezentácia súťaže Babka vo fazuli. Pokračovanie


 Získali sme grant 3000 € pre naše deti 
TJ Baník Sebedražie | 25. jún 2017
Získali sme grant 3000 € pre naše deti
Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojimi hlasmi za získanie grantu zo Slovenskej sporiteľne určené pre futbalové kluby v celkovej výške 3 000 € za získanie 3 000 SMS hlasov na nákup vyšpecifikovaných vecí ako sú: 2 sady dresov pre mládež, futbalové brány, ochranné siete a tréningové pomôcky pre mládež.
EŠTE RAZ VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!


 Oslava MDŽ 
Veronika Šimkovičová | 27. máj 2017
Oslava MDŽ
V našej obci sme sviatok MDŽ oslavovali 8. marca. Po úprimnom príhovore starostu obce Ing. P. Juríčka, vystúpili deti zo základnej školy, ako vždy s vynikajúcim programom, FS Sebedražanka a ako hosť, muži Speváckej skupiny JASS z Prievidze. Pokračovanie


 Archív 


 (Stará stránka) 


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info