Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

 Pozvánka na zhromaždenie občanov 
Ing. Peter Juríček, starosta obce | 21. október 2017
Pozvánka na zhromaždenie občanov
Obecné zastupiteľstvo Sebedražie v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce dňa 25.10.2017 o 17,00. Zhromaždenie sa uskutoční v kultúrnom dome Sebedražie. Na zhromaždení budú prerokované otázky odkanalizovania obce a separovania domového odpadu.


 Voľby 2017 do samosprávnych krajov 
Obec Sebedražie | 21. október 2017
Voľby 2017 do samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
Informácie na stránke Ministerstva vnútra
Kandidáti na predsedu TSK
Kandidáti na poslancov TSK (volebný obvod č. 7)


 Uvítanie do života - jar 2017 
Lívia Svítková | 7. máj 2017
Uvítanie do života - jar 2017
K najkrajším akciám v našej obci patrí jednoznačne uvítanie detí do života. Tak sa stalo aj v utorok 18.4. 2017, hneď po Veľkonočnom pondelku. Pokračovanie


 Januárové číslo Sebedražských novín 
Obec Sebedražie | 7. máj 2017


 Pozvánka: uvedenie uvítacích erbov 
Obec Sebedražie | 29. jún 2017
Pozvánka: uvedenie uvítacích erbov obce


 Vyhrajme grant pre naše deti 
TJ Baník Sebedražie | 3. jún 2017
Vyhrajme grant pre naše deti
• Vyberte projekt Sebedražia „Zlepšenie infraštruktúry a technického vybavenia pre mládež“
• Kliknite „hlasovať za projekt“
• Vložte svoje telefónne číslo a stlačte „odoslať číslo“ (obratom Vám príde kód vo forme sms na vaše telefónne číslo - je to bezplatné)
• Získaný unikátny kód je potrebné zadať na stránke a finálne kliknúť „ODOSLAŤ HLAS“
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME!


 Zisťovanie záujmu o kompostér 
Uznesenie OcZ | 4. marec 2017
Zisťovanie záujmu o kompostér
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe pri zabezpečení zákonnej povinnosti obce - určiť spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo ukladá poslancom OcZ vykonať vo svojich poslaneckých obvodoch prieskum zameraný na zistenie záujmu o domové kompostéry a na súčasný spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v domácnostiach rodinných domov. Výsledok prieskumu bude slúžiť ako podklad pre OcZ pri rozhodovaní o zavedení systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na území obce Sebedražie v domácnostiach rodinných domov.
Anketový lístok


 Zapojte sa do súťaže! 
Obec Sebedražie | 3. jún 2017
Zapojte sa do súťaže!


 Pozvánka na Babku vo fazuli 
Obec Sebedražie | 3. jún 2017
Pozvánka na Babku vo fazuli


 5. Obecný ples 
Mária Boboková | 28. január 2017
5. Obecný ples
Dňa 14.1.2017 sa uskutočnil 5. Obecný ples pod záštitou kultúrnej komisie a Obecného zastupiteľstva v Sebedraží. Na plese sa zabávalo 80 hostí, ktorí mali možnosť okrem výborného jedla, vidieť aj zaujímavý program v podaní tanečnej skupiny Cubano project Prievidza a ľudovej hudby v zložení Braňa Jakubisa a súrodencov Michalcových. Do tanca hrala skupina OK Band. Pokračovanie


 Prijatie čestných darcov krvi 
Lívia Svítková | 28. január 2017
Prijatie čestných darcov krvi
Blíži sa koniec roka a v našej obci ZPOZ v spolupráci s OcÚ Sebedražie, pripravili posedenie pre bezplatných darcov krvi. Pán starosta, Ing. Peter Juríček vo svojom príhovore vyjadril poďakovanie. Pokračovanie


 Pozvánka na Stavanie májov 
Obec Sebedražie | 27. apríl 2017
Pozvánka na Stavanie májov
Už túto nedeľu 30. apríla! Program je pripravený: účinkujú deti z materskej škôlky, Sebedražská kapela a po futbalovom zápase aj ľudová hudba Erika Kadličíka. Začíname o 17:00 pri obecnom úrade.


 Pozvánka na Sväté misie 2017 
Farnosť sv. Barbory v Sebedraží | 27. apríl 2017
Pozvánka na Sväté misie 2017
Prečítajte si príhovor nášho farára a pátrov misionárov a tiež program misií v našej farnosti od 29. apríla do 7. mája.


 Archív 2016 


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info