Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Centrálny register zmlúv (CRZ)

Zmluvy 2017 | Faktúry 2017 | Zmluvy 2016 | Faktúry 2016 | Zmluvy 2015 | Faktúry 2015 | Zmluvy 2014 | Faktúry 2014 | Archív (stará stránka)


Zmluvy 2017

Prednáška v Klube seniorov - Marta Dudžíková (január)
Dohoda o spolupráci - Sebedražská kapela (január)
Výroba internetových stránok - HOTEL.EU (február)
Príprava územného plánu - AMINA (marec)
Predaj nehnuteľnosti - Vladimír Ivan (marec)
Uvítacie tabule do obce - GRYF (apríl)
Dodatok k poistnej zmluve - UNION (apríl)
Darovacia zmluva - ANDESIT MINE (máj)
Pripojenie do internetu - Kinet (jún)
Umelecký výkon - POLEMIC (jún)
Dodatok - rodina Ivanová (jún)
Detské ihrisko - Materská škola - AGGER (október)


Faktúry 2017

Január (38 faktúr, 15 MB)
Február (49 faktúr, 21 MB)
Marec (71 faktúr, 28 MB)
Apríl (47 faktúr, 19 MB)
Máj (17 faktúr, 7 MB)
Jún (53 faktúr, 21 MB)
Júl (40 faktúr, 15 MB)
August (37 faktúr, 14 MB)
September (24 faktúr, 10 MB)
Október (35 faktúr, 13 MB)


Zmluvy 2016

Kúpna zmluva - Jozef Taraník (február)
Nakladanie s odpadmi - ENVI-PAK (apríl)
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - č. súp. 508 - SPP (máj)
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - č. súp. 509 - SPP (máj)
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - č. súp. 12A - SPP (máj)
Zmluva o dielo - detské ihrisko - FLORA SERVIS GROUP (máj)
Zmluva o dielo - detské ihrisko - STS (máj)
Zmluva o dielo - materská škola - STS (jún)
Zmluva o dielo - základná škola - STS (jún)
Zmluva o dielo - detské ihrisko - GRYF (jún)
Zmluva o dielo - detské ihrisko - STS (jún)
Zmluva - výkup odpadu a zberová akcia - VV (august)
Servisná a materiálová zmluva - tlačiareň - Z+M servis (september)
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - Jaroslav Hurtiš (september)
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - obec Cígeľ (október)
Zmluva o poskytnutí služby - GEODETICCA - geografický informačný systém (november)
Dodatok ku kúpnej zmluve - predaj nehnuteľnosti - Jaroslav Hurtiš (december)


Faktúry 2016

Január (66 faktúr, 21 MB)
Február (44 faktúr, 13 MB)
Marec (14 faktúr, 4 MB)
Apríl (30 faktúr, 9 MB)
Máj (49 faktúr, 14 MB)
Jún (48 faktúr, 15 MB)
Júl (53 faktúr, 12 MB)
August (38 faktúr, 9 MB)
September (47 faktúr, 39 MB)
Október (18 faktúr, 8 MB)
November (41 faktúr, 17 MB)
December (60 faktúr, 22 MB)


Zmluvy 2015

Informačný systém - MADE (január 2015)
Likvidácia odpadu - JADOMI (január 2015)
Opravy fasády KD - STS (apríl 2015)
Kamenivo - KSR (apríl 2015)
Program rozvoja obce - EMANDER (máj 2015)
Virtuálna knižnica - KOMENSKY (jún 2015)
Dodávky plynu - SPP (september 2015)
Kúpa nehnuteľnosti - Marta Čertíková (október 2015)
Hygienické produkty - PP-SOT (december 2015)
Odpadové hospodárstvo - Marius Pedersen (december 2015)
Všeobecná úverová banka - dodatok k zmluve o úvere (december 2015)


Faktúry 2015

Január (43 faktúr, 23 MB)
Február (17 faktúr, 5 MB)
Marec (7 faktúr, 2 MB)
Apríl (31 faktúr, 9 MB)
Máj (48 faktúr, 15 MB)
Jún (72 faktúr, 21 MB)
Júl (46 faktúr, 14 MB)
August (30 faktúr, 10 MB)
September (53 faktúr, 22 MB)
Október (24 faktúr, 8 MB)
November (44 faktúr, 13 MB)
December (36 faktúr, 11 MB)


Zmluvy 2014

Poistná zmluva - Union poisťovňa (január 2014)
Zmluva o spolupráci - RKC Prievidza (marec 2014)
Záložná zmluva - Štátny fond rozvoja bývania - časť 1 (marec 2014)
Záložná zmluva - Štátny fond rozvoja bývania - časť 2 (marec 2014)
Zmluva o dodávke pitnej vody - HBP Prievidza (marec 2014)
Dodatok k zmluve - SPP (máj 2014)
Dodatok k zmluve - SPP (máj 2014)
Dodatok k zmluve - Union poisťovňa (máj 2014)
Kúpna zmluva - parcela č. 193/6 (jún 2014)
Kúpna zmluva - parcela č. 1041/2 a ďalšie (jún 2014)
Dodatok k zmluve - Union poisťovňa (jún 2014)
Zmluva o dodávke elektriny - SPP (júl 2014)
Zmluva o prevode bezdrôtovej siete - ISSO (júl 2014)
Dodatok k zmluve - Union poisťovňa (august 2014)
Dodatok k zmluve - Union poisťovňa (október 2014)
Dodatok k zmluve - Union poisťovňa (október 2014)
Plastové okná na futbalový štadión - K-PLAST (december 2014)


Faktúry 2014

Január (44 faktúr, 28 MB)
Február (23 faktúr, 12 MB)
Marec (34 faktúr, 17 MB)
Apríl (34 faktúr, 15 MB)
Máj (47 faktúr, 19 MB)
Jún (51 faktúr, 25 MB)
Júl (22 faktúr, 11 MB)
August (18 faktúr, 9 MB)
September (19 faktúr, 8 MB)
Október (13 faktúr, 5 MB)
November (25 faktúr, 12 MB)
December (29 faktúr, 12 MB)


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info