Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Financie | Stavba a životné prostredie | Kultúra a školstvo | Šport a mládež | Sociálne veci | Verejný poriadok
Archív: Komisie pri OcZ 2010-2014 | Archív (stará stránka)


Finančná komisia

Predseda: Vladimír Medňanský
Členovia: Ján Brindza, Mgr. Martin Hurtiš, RNDr. Ladislav Pecho, Bc. Andrej Čertík
Zápisnice: február | marec | máj | jún | júl | september | november


Komisia stavebná a ochrany životného prostredia

Predseda: Igor Čertík
Členovia: Ing. Dana Kolláriková, Ing. Jaroslav Popelka, Ing. Marek Grolmus, Jozef Hanus


Komisia kultúry a školstva

Predsedkyňa: Bc. Mária Boboková
Členovia: Mgr. Eva Babaštová, Mgr. Ľudmila Húskova, Ing. Branislav Jakubis, Bc. Táňa Mikulcová, Mgr. Anna Pechová
Zápisnice 2017: marec | máj
Zápisnice 2016: február | apríl | máj I | máj II | október | november
Zápisnice 2015: január | marec I | marec II | apríl I | apríl II | máj | jún I | jún II | september | december


Komisia športu a mládeže

Predseda: Jaroslav Špeťko
Členovia: Stanislav Buzna, Igor Čertík, Marek Hedvigy, Mária Masaryková, Mária Vraniševičová
Zápisnice 2016: február | apríl | august
Zápisnice 2015: apríl | máj | jún | október | november


Sociálna komisia

Predsedkyňa: Mgr. Ľudmila Húskova
Členovia: Alica Hrdá, Ing. Dana Kolláriková, Mgr. Erika Lalíková, Eva Ľahká, Ing. Zuzana Medňanská, Mgr. Katarína Pediačová
Zápisnice: január


Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Mgr. Martin Hurtiš
Členovia: Štefan Beňadik, Jozef Gatial, Pavel Svitok, Stanislav Buzna


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info